Regie

"Overzicht houden en sturing geven aan alle aspecten rondom inzetbaarheid leidt tot gezondere bedrijven."

Vroegonderkenning

"Begeleiding van 'At-riskers' leidt tot lager verzuim en hogere inzetbaarheid"
Lees meer

Verzuim

"Aansturing en begeleiding van het verzuimproces leidt tot geen onnodig verzuim."
Lees meer

Preventie

"Het creëren van een gezonde (werk)omgeving leidt tot lagere risico's en een hogere inzetbaarheid van medewerkers."
Lees meer

(Risico)financiering

"Inzicht in de financiële risico’s en kansen leidt tot bewuste keuzes"
Lees meer

Relaties vertellen

"Goed advies over verzuimproblematiek" - Roma Nederland

BHS & Vion ten tijde van COVID

"Twee stappen vooruit, eentje terug" - Vion Food