Verzuim

‘Aansturing en begeleiding van het verzuimproces leidt tot geen onnodig verzuim.’

De aanpak van verzuim is een serieuze opgave. Het gaat vooral over de onderwerpen Wet verbetering Poortwachter, loondoorbetaling bij ziekte en de eisen rond privacy. De heldere visie op het proces, de rolverdeling en de consequente aansturing van de uitvoering, spoort medewerkers aan om actief te re-integreren.

Diensten op het gebied van verzuim:
– Inzet bedrijfsarts
– Inzet arbeidsdeskundige
– Beoordeling mate arbeids(on)geschiktheid
– (Groeps)interventies
– Bezwaar & Beroep
– Verzuimvolgsysteem
– Second opinion