Preventie

‘Het creëren van een gezonde (werk)omgeving leidt tot lagere risico’s en een hogere inzetbaarheid van medewerkers’

Het verlagen van risico’s in de werk- en privésfeer is de basis voor het terugdringen van verzuimongevallen en (beroeps-)ziekten. Door risico’s te inventariseren, te wegen en vervolgens structureel te verlagen, voldoet de onderneming aan de Arbowet en de ISO 9001: 2015. De uitwerking is een lager risico en een hogere inzetbaarheid. 

Diensten op het gebied van preventie:

– Risico inventarisatie (RI&E)
– (Arbo)zorgsysteem
– Opleiding en coaching preventiemedewerker
– Inzet veiligheidsdeskundige
– Inzet arbeidshygiënist
– Inzet A&O-deskundige