Vroegonderkenning

‘Begeleiding van ‘At-riskers’ leidt tot lager verzuim en hogere inzetbaarheid’

Vroegonderkenning gaat over het voorkomen van uitval door mensen die ‘at risk’ zijn vroegtijdig in kaart te brengen. Dit gebeurt in antwoord op signalen van leidinggevenden, het open spreekuur of gericht preventief medisch onderzoek. Door het -individueel of groepsgewijs- monitoren en begeleiden van ‘at riskers’, daalt het aantal verzuimmeldingen en stijgt de inzetbaarheid.

Diensten op het gebied van vroeg onderkenning:
– Preventief medisch onderzoek (PMO)
– Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
– Klachtonderkenning
– Arbeidsdeskundig onderzoek
– (Groeps)interventies