Vion Vertelt

‘Twee stappen vooruit, eentje terug’

“Stop met praten over wat iemand niet meer kan, maar richt de aandacht op wat nog wèl mogelijk is. We zijn van ver gekomen met dit bedrijf, maar zitten nu op een stabiele en acceptabele vier procent ziekteverzuim.” Roy Paalman van vleesproducent Vion maakt samen met BHS voortvarend werk van verzuimbeheersing.


“Zo gaat dat in de praktijk”, komt Roy Paalman meteen ter zake. De directeur HRM van vleesproducent Vion Food Group, focust zich niet alleen op de curatieve kant van verzuimbeheersing. “Ik wil vóór het verhaal zien te komen. Bij het hoofdstuk preventie. Dat gaat inmiddels hartstikke goed in de praktijk. Maar soms moet je na twee stapjes vooruit weer één terug. Dat hoort bij een proces dat veel veranderingen teweeg brengt. Maar wat ècht het verschil heeft gemaakt, is de zienswijze. Stop met praten over wat iemand niet meer kan, maar richt de aandacht op wat nog wèl mogelijk is. We zijn van ver gekomen met dit bedrijf, maar zitten nu op een stabiele en acceptabele vier procent ziekteverzuim.” 

De geschiedenis van verzuimbeheersing bij Vion verloopt zoals dat vaker gebeurt.
HR heeft destijds het initiatief genomen om de problemen rondom een hoog ziekteverzuim structureel en duurzaam op te lossen”. In eerste instantie ging de zoektocht uit naar een partner die het probleem ‘verzuimbeheersing’ adequaat en vooral ook vernieuwend oplost. “Dat betekent in feite afscheid nemen van de traditionele arbodienst. Om daarna meteen door te schakelen naar het preventieve aspect van verzuim.” Soms zit dat even tegen en dat heeft alles te maken met de veranderingen. De medewerkers hebben niet meer te maken met een bedrijfsarts, maar veel meer met de leidinggevende. Die heeft op zijn beurt ook tijd nodig om te wennen aan de nieuwe werkwijze en de nieuwe verantwoordelijkheden. Zo moesten we in de nieuwe methodiek voor verzuimbeheersing opnieuw een band opbouwen met alle betrokkenen. Dat kost tijd. Inmiddels hebben we een stabiele situatie waarin het kortdurend verzuim ónder de één procent zit. Dat zegt veel over de band tussen de medewerkers en het bedrijf.”

Preventie en duurzame inzetbaarheid
“Als basis voor de aanpak van preventie op verzuim, werkt Vion veel met het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) als vertrekpunt. De vleesproducent past de uitgebreide versie toe omdat die het maximale voorspellende vermogen heeft. “Met de resultaten kunnen we concreet aan de slag”, vervolgt directielid Paalman. “Daar zijn we inmiddels enkele jaren mee bezig en het werkt uitstekend. Waar dit in het kort vooral op neerkomt, is dat een PMO een goede workability index oplevert.” Inmiddels maakt Vion ook al enkele jaren werk van duurzame inzetbaarheid. “Dit gaat over het geheel van de fysieke component, de vaardigheden en zaken als motivatie en inzet. Iedereen snapt dat werken op de expeditie om een intensieve lichamelijke inspanning vraagt. Dan vind ik het ook normaal om op individueel niveau sturing te geven aan duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Bijvoorbeeld door een preventieve behandeling van schouderklachten met fysiotherapie.” ‘Fit for the job’ betekent bij deze organisatie meer dan het beschikken over de juiste vaardigheden of competenties. Dat gaat ook over fysiek in staat zijn om het werk te verrichten. “Daarom is de informatie die preventief medisch onderzoek oplevert van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat hier ook speelt is de verhouding tussen fysieke belasting en fysieke belastbaarheid. Dat moet in balans zijn. De risico-inventarisatie en PMO zijn uitstekende instrumenten om dit te bereiken.”

Sterk team
Wat de HR-man van Vion het meeste waardeert in BHS, is de directheid. “Dit geldt”, bevestigt Roy Paalman volmondig, “voor iedereen met wie we te maken krijgen. Als het een keer niet klikt, dan grijpen we daar samen op in. De sterke kant van de samenwerking met BHS is dat het complete team gewoon snapt wat hier speelt. Alle betrokkenen beschikken in hun eigen expertise over het vermogen om precies aan te geven wat we wel en niet moeten doen rond verzuimbeheersing. En dat zonder belerend te zijn! De belangrijkste les die wij als organisatie hebben geleerd, is te kijken naar wat iemand nog wel kan in plaats van alle aandacht te richten op wat niet meer kan. We werken inmiddels tien jaar samen en hebben in de loop der jaren een sterk en stabiel team geformeerd.”

Beheersbaarheid
Vion werkt voor alle arbeid gerelateerde verzekeringen samen met een assurantiemakelaar. Op eigen initiatief is daarnaast een band gesmeed tussen deze makelaar, arbo-dienstverlener BHS en CZ om subsidie los te weken bij de zorgverzekeraar. “Blijkbaar doen we dat overtuigend genoeg, want elk jaar betaalt CZ mee aan diverse preventieve trajecten. Dat lukt alleen omdat we het nut van onze gezamenlijke inspanningen overtuigend weten te brengen. De samenwerking met BHS gebeurt overigens ook op andere fronten. Daarmee bedoel ik met name de beheersbaarheid van de financiële gevolgen van verzuim. Hoe meer medewerkers in de WGA terecht komen, hoe hoger de premie. Wij proberen met BHS en samen met onze medewerkers, het UWV en verzekeraars, dit proces zo veel mogelijk te plooien en sturen. Binnen wettelijke kaders natuurlijk.” In de praktijk betekent dit veel inzetten op re-integratie. “Dat mag een werkgever nooit op zijn beloop laten. Want de belangen zijn groot. Zowel voor het inkomen van de medewerker als voor de kosten van de werkgever.” Een andere indrukwekkende kwestie rond kostenbeheersing is dus de verzuimreductie. “Dat is hier in een periode van tien jaar meer dan gehalveerd. Naast de besparing in directe kosten levert dit nog meer voordeel op. Bij een verzuim van tien procent op tweeduizend medewerkers, kan iedereen inschatten hoeveel manuren verloren gaan in de begeleiding. Ook die kosten zijn meer dan gehalveerd.”

Ga naar VionFood.nl  Ga naar de homepaginaBekijk ook de andere succesverhalen


Overige tekstuele informatie
Bedrijf: Vion Food
Ondervraagde: Roy Paalman
Tekstschrijver: Bart Kin
Datum: 22 juni 2017

Copyright © 2017 BusinessHealthSupport, ’s Gravenmoer